COPYRİGHT  © 2007 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları
- Asrın Beşiktaşlıları  Derneğinin amacı; Beşiktaşlılar arasında dostlukları geliştirerek Beşiktaş'ın menfaatleri için güç birliği yapan, çevrelerine Beşiktaş'ın misyonunu ve tarihi sosyal - kültürel - sportif değerlerini benimsetmeye çalışan, Beşiktaş'lı bir nesil yetişmesini sağlayan bir camia oluşturmaktır.
a.Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kısa adı BJK olan spor kulübü sporcu, yönetici, üye ve taraftarlarını bir çatı altında toplamak,
b.Üyeler arasında iletişimi sağlamak, dostluğu geliştirmek ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında daha da yücelip başarılı olabilmesi için maddi ve manevi desteği vermek,
c.Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller kurmak, işletmek,
d.Üyeler arasında tanışıklık ve dostluğu geliştirici faaliyetlerde bulunarak üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar düzenlemek,
e.Konferans, toplantı, seminer ve paneller düzenlemek, piyango, balo, kokteyl vb. organizasyonlar yapmak,
f.Amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilmek, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırabilmek,
g.Üyeler arasında iletişimi sağlamak üzere kitap, dergi, broşür, bülten vb. yayınlamak,
h.Yurtiçi ve yurtdışında sportif ya da turistik nitelikli geziler düzenlemek,
i.Amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, birlik, federasyon veya konfederasyon kurmak veya var olan ve olacaklara katılmak. Ancak bu kararın alınabilmesi için Genel Kurulda 2/3 çoğunlukla karar alınması gerekir.
j.Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alıp vermek,
k.Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak,
l.Yetenekli gençlerin eğitim ve spor yapmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak, Beşiktaşlı ailelerin yetenekli çocuklarına eğitim ve spor imkanları sağlamak,
m.Beşiktaşlı ailelerin çocuklarına ve diğer aile fertlerine spor yapmak ve sağlıklı kalabilmek amaçlı hizmet edecek sosyal ve sportif tesisler yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak,
n.Yurt içi ve yurt dışında Beşiktaş'ın bir dünya kulübü olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yapılacak bu tür çalışmalara katılmak,
o.Sporun barış ve kardeşlik olduğu ilkesinden hareketle tüm spor kulüplerine mensup kişilerin benzer amaçlarla kurduğu dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yaparak kulüpler arası dostlukları pekiştirmek.

DEVLETİNİ VERGİ, KULÜBÜNÜ GELİR KAYBINA UĞRATMA ,KORSAN ALMA ,EMEK ÇALMA