DERNEK ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ...
DERNEK HAKKINDA
ASRIN BEŞİKTAŞLILARI  Derneği, Beşiktaşlılar arasında dayanışmayı temin etmek, onları bir çatı altında toplamak, Türk sporunun ve BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ ve sporcularının daha üstün bir seviyeye ulaşmasını sağlamak, başarılarına yardımcı olmak, spor camiasına geniş bir anlamda hizmet vermek amacıyla 2003'de kurulmuştur.
Dernek, bu amacına erişmek için aşağıda belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak çalışmalarını sürdürür.
"Spor konularında araştırma yapar, yaptırır ve uygun bulduklarını destekler.
"Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, çalışma ve sonuçlarından yararlanır, bilgi kaynakları kurar, istatistikler tutar.
"Konuşma, konferans, seminer, sempozyum, sergi ve gerekli görülen benzer türde toplantı ve çalışmalar düzenler.
"Gazete, dergi ve kitaplar çıkartıp dağıtarak, değişik yayınlarla görüşlerini açıklar, ilgilileri ve ulusu aydınlatır.
"Örnek tasarılar, düzenleme metinleri ve programlar hazırlar, uygulama çalışmalarıyla yöntemlerini geliştirir.
"Spor kuruluşları ve organları ile sporcular arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için uğraş verir. "Spor Haftası" düzenler. Aykırılıkları ve çelişkileri ortaya koyarak yenilenmesini önler.
"Amaçta belirtilen konularda ilgili kuruluşlara ve devlete yardımcı olur. Sporcuların çocuklarından spor öğrenimi yapanlara ve başarılı spor öğrencilerine yardım sağlar.
"Sporcuların yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli girişimlerde bulunur, olanak, burs ve yardım sağlar, yerlerine ulaştırır, amaca uygun verilmesini gözetir.
"Geziler, dinlenme ve eğlence toplantıları düzenleyerek, daha iyi çalışma ve düşünme ortam ve koşullarını gerçekleştirir.
"Tüketim ve yapı kooperatiflerinin sporcular arasında kurulmasına öncülük eder, dernekler yasası uyarınca lokaller, okuma ve oyun salonları, kitaplık ve dinlenme evleri, yurt ve yazlıklar, kışlık tatil yerleri açar. Yaşlı, emekli ve yoksun sporculara yardım eder.
"Tüzüğün ve dernekler kanununun ilgili maddelerine uygun olarak, Bakanlar Kurulu'nun izni ile, benzer yabancı kuruluşlarla ilişki kurar, birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılır, uzmanlar ve konuklar çağırır.
"İstenen görevleri, amaca ve özgür çalışma düzenine aykırı olmadıkça yerine getirir.

DEVLETİNİ VERGİ, KULÜBÜNÜ GELİR KAYBINA UĞRATMA ,KORSAN ALMA ,EMEK ÇALMA
COPYRİGHT  © 2007 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.